OLH

Více než desetileté zkušenosti ve státní správě lesů (výkon dozorové činnosti u vlastníků lesů, administrace dotací, schvalování LHP, rozhodování o odnětí lesů, ...) !!!

 
Vlastníci lesních pozemků (fyzické osoby, obce, města, firmy)
  • vedení lesní hospodářské evidence, poradenství při hospodaření v lesích
  • zavádění tzv. Systému náležité péče (zákon č. 226/2013 Sb.)
  • poradenství v oblasti čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu státu