Služby

 
Oceňování pozemků a porostů
 • Oceňování porostů a pozemků, stanovení výše škody a újmy
 • Znalecká činnost (obor Ekonomika)
Zeleň
 • Znalecká činnost v oblasti lesní a nelesní zeleně
 • Dendrologické průzkumy, zpracování návrhu údržby
 • Rizikové kácení
Vyhodnocení vlivu stavby na ZPF a PUPFL
 • Komplexní zpracování podkladů pro stavbu vč. pedologického průzkumu
 • Výpočty odvodů za odnětí ZPF a PUPFL
 • Návrh plánů rekultivace ...
Informační technologie
 • Návrhy informačních systémů
 • Mapování a sběr dat
 • Digitalizace v GIS a CAD
Pro více informací nás kontaktujte na uvedený telefon.