Oceňování pozemků a porostů

Společnost zajišťuje zpracování znaleckých posudků prostřednictvím znalce a odhadce na pozemky a porosty v rozsahu oprávnění jmenování krajským soudem a koncesní listiny pro odhadce.

 

Provádíme zejména tyto služby:

 • zjišťování tržní ceny
 • zjišťování úřední ceny
 • oceňování náhrad a poplatků za odnětí lesních pozemků
 • výpočet odvodů za odnětí zemědělských pozemků
 • ocenění porostů lesní a nelesní vegetace
 • ocenění újmy a škody na lesní a nelesní vegetaci
 • ekonomické hodnocení výnosu z majetku
Současně poskytujeme poradenské služby:
 • při nákupu nebo prodeji půdy
 • investorům a projekčním kancelářím
 • zhodnocení finančních prostředků
 • financování nákupu nemovitostí