Oceňování, stanovení výše škody, průzkumy, odvody ZPF, odnětí PUPFL

  • zpracování podkladů údržby dřevinné vegetace a ocenění vytěžené dřevní hmoty
  • vyčíslení škody a újmy pro šetření Policií ČR (krádež dřevní hmoty, poškození zeleně, zahoření plochy)
  • ocenění zeleně pro potřeby vyvlastnění ve veřejném zájmu
  • podrobné dendrologické průzkumy (údržba alejí, provedení staveb)
  • pedologické průzkumy a výpočty odvodů ZPF
  • komplexní výpočet náhrad a výše poplatku za odnětí PUPFL

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava (2007 - 2016)

Lesy České republiky, s.p.

Města a obce (Třinec, Velká Polom, Jeseník nad Odrou, Rýmařov, ...)

Kraský úřad Moravskoslezského kraje

Český rybářský svaz

Charita Ostrava

Projekční kanceláře (Hutní projekt Ostrava a.s., DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., ATRIS s.r.o., ...)

Policie České republiky

Fyzické osoby