Oceňování, stanovení výše škody, průzkumy, odvody ZPF, odnětí PUPFL, ekologický dozor apod.

  • zpracování podkladů údržby dřevinné vegetace a ocenění vytěžené dřevní hmoty
  • vyčíslení škody a újmy pro šetření Policií ČR (krádež dřevní hmoty, poškození zeleně, zahoření plochy)
  • ocenění zeleně pro potřeby vyvlastnění ve veřejném zájmu
  • podrobné dendrologické průzkumy (údržba alejí, provedení staveb)
  • pedologické průzkumy a výpočty odvodů ZPF
  • komplexní výpočet náhrad a výše poplatku za odnětí PUPFL
  • dendrologický a ekologický dozor
  • záchranné transfery obojživelníků, stavba migračních bariér pro obojživelníky
  • ornitologické průzkumy

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava a Správa Olomouc (2014 - 2022)

Lesy České republiky, s.p.

Města a obce

Projekční kanceláře (Hutní projekt Ostrava a.s., DOPRAVOPROJEKT OSTAVA a.s., ATRIS s.r.o., ...)

Policie České republiky

Fyzické osoby, ...