Vývoj informačních systémů

  • mapové prezentace dat (pasporty zeleně, komunikací, majetku, honiteb, ...) v prostředí mapových serverů nebo desktopových aplikací
Využití pro:
  • obce, města, firmy
  • vlastníky lesů
  • myslivecká sdružení, honební společenstva
  • zemědělce
  • ...