Poradenství

 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
  • příprava podkladů údržby zeleně pro správní orgány ochrany přírody a realizační firmy
  • zavádění Systému náležité péče (zákon č. 226/2013 Sb.)
  • návrh informačního systému GPK - Globální pasport komunikací
 
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.
  • vyhodnocení vlivu stavby na ZPF a PUPFL
  • znalecké oceňování porostů
Sweco Hydroprojekt, a.s.
  • vyhodnocení vlivu stavby na ZPF
 

Vlastníci lesních pozemků (fyzické osoby, obce, města)

  • vedení lesní hospodářské evidence, poradenství při hospodaření v lesích
  • zavádění Systému náležité péče (zákon č. 226/2013 Sb.)
  • poradenství v oblasti čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu státu
 
Desítky vyhodnocení vlivu stavby na ZPF (fyzické osoby, projekční kanceláře)
Desítky vyhodnocení vlivu na PUPFL, odnětí lesa (fyzické osoby, projekční kanceláře)
Znalecké posudky pro Policii České republiky
 
. . .