Tisková zpráva - hodnocení projektu

31.07.2019 13:39

Dotační program: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

V období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019 probíhal ve společnosti DAMTAX SOLUTION s.r.o. projekt: „Odborná stáž ve společnosti DAMTAX SOLUTION s.r.o.“, který byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Cílem projektu bylo umožnit studentům praktické ověření jejich znalostí a přispět tak díky získané praxi k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce po ukončení vysokoškolského studia.

Tisková zpráva hodnotící projekt ke  stažení .