Nabídka placené odborné stáže pro studenty

19.11.2018 13:12

Obory: Ochrana a tvorba krajiny, Systematická biologie a ekologie

Výše mzdy: 80 - 120 Kč/hod

Kontakt: damtax@damtax.cz

Kancelář: Občanská 1116/18 | 700 10 Ostrava - Slezská Ostrava | 49°50'21.42"N, 18°18'23.42"E

Kdy: průběžně říjen 2018 - červen 2019

Odborná stáž bude zaměřena na činnosti vykonávané společností a bude mj. zahrnovat proškolení, seznámení se s metodickými podklady a platnou legislativou v oblasti přírody a krajiny.

Ochrana přírody a krajiny

  • aktivní účast na průzkumech lokalit a zpracování jejich výsledků (tzn. fytocenologické, entomologické, dendrologické, ornitologické průzkumy) včetně všech úkonů s tímto souvisejících
  • komplexní hodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinný ráz
  • návrhy biotechnických opatření na stavbách

 

Dendrologie

  • zpracování pasportů dřevinné vegetace a návrh komplexního managementu údržby včetně tvorby nákladových rozpočtů
  • příprava žádosti o povolení kácení dřevin a dalších podkladů pro jednání s orgány ochrany přírody - projekce vegetačních úprav

 

Půdní fond

  • vyhodnocování vlivu staveb na půdní fond (ZPF, PUPFL)
  • výpočty odvodů při záborech zemědělského půdního fondu
  • plány nakládání s ornicí a návrhy plánu rekultivace

   

V průběhu stáže budou mít studenti dále možnost prakticky využívat GIS, seznámit se a využívat softwarového prostředí firmy.

 

Toto je podporováno z dotačního programu pro Moravskoslezský kraj: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách